GRANTIAU YMDDIRIEDOLAETH BODFACH 2017

(Os gwelwch yn dda cliciwch ar enw'r elusen i ymweld â'u gwefan.)
Gwarchod Hen Adeiladau
YMDDIRIEDOLAETH CADWRAETH DOLYDD LLANFYLLIN (Hydref 2017) Diogelu Wyrcws hanesyddol Llanfyllin er budd y bobl leol a’r genedl gan ddefnyddio’r adeilad ar gyfer gweithgareddau diwylliannol, hamdden a chymunedol a gwneud pobl yn ymwybodol o’i arwyddocâd.
AMGUEDDFA WEHYDDU’R DRENEWYDD (Tachwedd 2017) I warchod yr adeilad hanesyddol. I adnewyddu ac ailgyflwyno’r cynnwys mewn ffordd fwy diddorol ac i groesawu cynifer o ymwelwyr â phosibl. Rhoddwyd y grant trwy Gymdeithas Hamdden Sir Drefaldwyn.
Helpu Pobl Ifanc
CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS DREAM HOLIDAYS (Hydref 2017) I drefnu bod teuluoedd yng Nghymru sydd â phlentyn yn dioddef o’r cyflwr Ffeibrosis Systig, sy’n peryglu bywyd, yn cael seibiant mawr ei angen.
YMDDIRIEDOLAETH IEUENCTID LLONGAU TAL (Mai 2017) Datblygu pobl ifanc rhwng 12a 18 mlwydd oed yng Nghymru trwy fod yn griw ar long hyfforddiant hwylio’r cefnfor.
YSGOL REED, SURREY (Hydref 2017) Am dros 200 mlynedd, mae Sefydliad Reed wedi bod yn gweithio gyda phlant difreintiedig i helpu i feithrin hyder a gwireddu gwir botensial trwy gynnig darpariaeth addysgol a chymorth bugeiliol ardderchog. Mae Ymddiriedolaeth Bodfach yn gefnogwr cyson.
Gofal Yr Henoed
CLWB CINIO AR GYFER YR HENOED LLANFYLLIN (Medi 2017) Mae’r Clwb yn darparu cinio unwaith y mis ar gyfer henoed Llanfyllin yng Ngwesty’r Cain ac mae Cyngor y Dref yn talu am Ginio Nadolig rhad ac am ddim y mae Ymddiriedolaeth Bodfach yn ei gefnogi.
Mannau Gwyrdd A Pharciau Cyhoeddus
GARDD HORATIO CROESOSWALLT (Awst 2017) Creu un o Erddi Horatio, wedi’i chynllunio gan y cynllunydd gardd sydd wedi ennill gwobrau, Bunny Guinness, o amgylch Canolfan Canoldir Lloegr ar gyfer Anafiadau Sbinol yn Ysbyty Orthopaedig Robert Jones ac Agnes Hunt yng Ngobowen ger Croesoswallt.
Cymuned
THEATR GYMUNEDOL HOLROYD ger CROESOSWALLT (Tachwedd 2017) Daeth Ymddiriedolaeth Bodfach yn Noddwr i’r theatr gymunedol newydd hon sydd wedi’i lleoli yn Ysgol Moreton Hall ger Croesoswallt. Mae’n cael ei hadeiladu yn 2018-19 a bydd yn darparu cyfleuster cymunedol mawr ei angen ar gyfer Gogledd Swydd Amwythig a’r Gororau.
CYN-FILWYR DALL (Hydref 2017) I sicrhau na ddylai unrhyw un sydd wedi gwasanaethu dros ein gwlad orfod brwydro yn erbyn dallineb ar ei ben ei hun.

<< Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2018 | Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2016 >>