GRANTIAU YMDDIRIEDOLAETH BODFACH 2016

(Os gwelwch yn dda cliciwch ar enw'r elusen i ymweld â'u gwefan.)
Gwarchod Hen Adeiladau
THE TWENTIETH CENTURY SOCIETY (Ebrill 2016) I ddiogelu treftadaeth pensaernïaeth a dyluniadau ym Mhrydain o 1914 ymlaen. I gadw a gwarchod adeiladau a dyluniadau sy’n nodweddu’r 20fed ganrif ym Mhrydain. I ehangu gwybodaeth am yr adeiladau hyn a gwerthfawrogiad ohonyn nhw trwy addysg.
AMGUEDDFA WEHYDDU’R DRENEWYDD DAN NAWDD YR MRCA (Tachwedd 2016) I warchod yr adeilad hanesyddol. I adnewyddu ac ailgyflwyno’r cynnwys mewn ffordd fwy diddorol ac i groesawu cynifer o ymwelwyr â phosibl.
YMDDIRIEDOLAETH CADWRAETH CASTELL GWRYCH (Tachwedd 2016) I adfer Castell Gwrych, Gogledd Cymru, yn enwedig ei ardd a’i adeiladau hanesyddol.
CARU FY NGHYMRU (Mawrth 2016) Er budd cymunedau ledled Cymru sydd ag adeiladau mewn risg yn eu plith.
NEUADD Y PENTREF MARCHWIAIL GER WRECSAM (Chwefror 2016) Ar gyfer cronfa adfer y Neuadd. Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Cazenove wedi darparu cyllid sy’n cyfateb 100% i rodd Ymddiriedolaeth Bodfach.
SAVE BRITAIN’S HERITAGE (Rhagfyr 2016) Llais annibynnol cryf ym maes cadwraeth ydy SAVE ac mae wedi bod yn brwydro dros adeiladau hanesyddol sydd dan fygythiad a thros ailddefnyddio cynaliadwy ers 1975.
Helpu Pobl Ifanc
CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS DREAM HOLIDAYS (Tachwedd 2016) I drefnu seibiannau y mae taer angen amdanyn nhw i deuluoedd sydd â phlentyn â’r clefyd Ffibrosis Systig, sy’n bygwth bywyd.
Gofal Yr Henoed
YMCHWIL ALZHEIMER Y DU I gefnogi Insight 46, sef astudiaeth fawr o 500 o wirfoddolwyr sy’n dod i’w 70au, â’r nod o nodi’r ffactorau risg sy’n arwain at rai pobl yn datblygu clefyd Alzheimer a phethau eraill sy’n achosi dementia, ac at rai pobl ddim yn eu datblygu.
BETHSHAN SHELTERED HOUSING ASSOCIATION LTD (Ebrill 2016) Tuag at ariannu grŵp cymorth ar gyfer perthnasau agos pobl sydd â dementia ac sydd dal yn byw yn eu cartrefi eu hunain.
Mannau Gwyrdd A Pharciau Cyhoeddus
YMDDIRIEDOLAETH GARDDWYR PROFFESIYNOL (Tachwedd 2016) I ariannu cyfleoedd hyfforddi ac astudio ar gyfer garddwyr gweithredol, i roi cyfle iddyn nhw ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau trwy gyrsiau rhan-amser a lleoliadau gwaith.
Cymuned
CYNGOR SANT IOAN CYMRU (Mai 2016) Ar gyfer gwaith parhaus Ambiwlans Sant Ioan a chymorth cyntaf yng Nghanolbarth Cymru.

<< Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2017 | Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2015 >>