GRANTIAU YMDDIRIEDOLAETH BODFACH 2012

(Os gwelwch yn dda cliciwch ar enw'r elusen i ymweld â'u gwefan.)
Gwarchod Hen Adeiladau
THE FURNITURE STATION (Tachwedd 2012) I ddarparu gwelyau a chotiau newydd i’r rheiny sydd mewn angen.
THE INDIGO FOUNDATION (Tachwedd 2012) Cymorth ariannol tuag at Linell Gymorth sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd ar ddyslecsia.
Y GANOLFAN CYFIAWNDER CYMDEITHASOL (Tachwedd 2012) Help ariannol tuag at gyflwyno darn arloesol o waith polisi, sef "Breakthrough Britain II".
Helpu Pobl Ifanc
CYMDEITHAS RHANDIROEDD FFORDUN, TRE’R LLAI A THRELYSTAN (Tachwedd 2012) I ddarparu byrddau picnic ar gyfer yr ysgol leol a’r Cybiau, sydd â lleiniau ar gael iddyn nhw.
PROSIECT GOFALWYR IFANC TIME4ME – YMCA (Tachwedd 2012) I gynnig seibiannau y mae gofalwyr ifanc yn eu dewis, trwy ymgynghori.
YMDDIRIEDOLAETHAU ELUSENNOL CYMDEITHAS SIR DREFALDWYN (Tachwedd 2012) I ddarparu arian gwobrwyo ar gyfer gwobrau Cymdeithas Sir Drefaldwyn i blant ysgol a myfyrwyr am draethodau Cymraeg/Saesneg, Celf, Technoleg a Cherdd.
CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS DREAM HOLIDAYS (Tachwedd 2012) Seibiant i deulu sydd â phlentyn â ffibrosis systig.
Gofal Yr Henoed
CLONTER FARM MUSIC TRUST (Tachwedd 2012) I gynorthwyo â darparu te-parti cerddorol i’r henoed.
Mannau Gwyrdd A Pharciau Cyhoeddus
FIELDS IN TRUST (Tachwedd 2012)

<< Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2013 | Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2011 >>