Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo

GARDD AGORED Y CYNLLUN GERDDI CENEDLAETHOL YN NEUADD BODFACH LLANFYLLIN YN CODI £2,700 I ELUSENNAU AR 28AIN MAI 2018

Cynhaliwyd Gardd Agored 2018 Ddydd Llun Gŵyl y Banc 28ain Mai ar y cyd â’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol, a chodwyd swm uwch nag erioed i elusennau o £2,700. O’r cyfanswm hwn, rhoddwyd £750 i Gyfeillion Eglwys Sant Myllin yn Llanfyllin a £375 i elusen leol Dolen Ffermio, gyda’r gweddill o £1,500 yn mynd i’r elusennau y mae’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol yn eu cefnogi, gan gynnwys Cymorth Canser Macmillan, Marie Curie a Parkinson’s UK.

Ers ein diwrnod Gardd Agored diwethaf yn 2016, rydyn ni wedi carthu ac ail-leinio’r llyn bach ac wedi darganfod ffynnon gudd a oedd i’w gweld ym mis Mai. Fel arfer, roedd y llwyni rhododendron a’r asaleas yn eu llawn blodau. Mae’r iard a’r gerddi ffurfiol bellach yn cyrraedd eu haeddfedrwydd ac mae’r ardd gerfluniau wedi’i hadfywio yn sgil ailblannu’r gwelyau iris yn ddiweddar. Roedd digonedd i ymwelwyr ei weld a’i fwynhau rhwng y tocwaith, y coed enghreifftiol, y teithiau cerdded trwy’r llwyni, y berllan a’r cytiau cŵn Fictoraidd.

Roedd paned a chacenni cartref blasus yno, a cherddorion Maldwyn Strings yn perfformio cerddoriaeth fyw. Roedd yna stondinau elusennol ac arddangosfa o gelf roedd myfyrwyr Ysgol Uwchradd Llanfyllin wedi’i chreu yng ngerddi Bodfach.

Gerddi Neuadd Bodfach - 2018 >>