Cysylltu ag Ymddiriedolaeth Bodfach

I gael ffurflenni cais am grant, cyngor a chefnogaeth, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr,
Simon Baynes yn:

Neuadd Bodfach
Llanfyllin
Powys SY22 5HS
Ffôn symudol: 07880 786573
e-bost: trust@bodfach.com