Cefndir

Grantiau: mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnig grantiau i elusennau sy’n ymwneud â phum maes: tai fforddiadwy, gofal yr henoed, helpu pobl ifanc, gwarchod hen adeiladau, a chefnogi mannau gwyrdd a pharciau cyhoeddus.
Darperir cefnogaeth ymarferol hefyd i elusennau trwy gynnig cyngor a chwarae rhan weithredol yng ngweithgareddau’r elusennau.
Profiad yr Ymddiriedolwyr: bu Simon Baynes ar un adeg yn Rheolwr Gyfarwyddwr JPMorgan Cazenove, sef banc buddsoddi blaenllaw yn y DU. Pensaer a dylunydd yw Maggie Baynes. Athrawes yw Sue Hall, â phrofiad penodol mewn Anghenion Addysgol Arbennig.
Sefydlu elusennau: mae’r Ymddiriedolaeth wedi ymwneud â sefydlu tair elusen newydd
Codi arian: mae gan yr Ymddiriedolaeth brofiad sylweddol yn y maes hwn, ac mae’n trefnu digwyddiad codi arian bob blwyddyn ym mis Mehefin yn Neuadd Bodfach, Sir Drefaldwyn
CYSYLLTU Â NI >>