Tai fforddiadwy
Wedi helpu i sefydlu’r cwmni tai fforddiadwy dielw Land for People ar ffiniau Swydd Amwythig/Powys
Gofal yr henoed
Wedi sefydlu ac yn cefnogi Concertina, elusen genedlaethol sy’n helpu i ddarparu adloniant cerddorol ac adloniant arall i’r henoed
Helpu pobl ifanc
Yn cefnogi Cerddorfa Ieuenctid Gogledd Powys, ac wedi helpu i sefydlu Ymddiriedolaeth Gofal Seibiant Monty Kidz i gefnogi teuluoedd plant sydd ag anableddau difrifol
Gwarchod hen adeiladau
Yn cefnogi SAVE Britain’s Heritage ac ymgyrch adnewyddu Wyrcws y Dolydd yn Llanfyllin yng Nghanolbarth Cymru (fel a welwyd ar raglen Restoration y BBC)
Mannau gwyrdd a pharciau cyhoeddus
Yn cefnogi Fields in Trust (Cymdeithas Meysydd Chwarae Cenedlaethol), ac wedi ymgyrchu i warchod mannau gwyrdd yng Nghanolbarth Cymru