Ymddiriedolaeth deuluol â’i chanolfan yn Sir Drefaldwyn, Canolbarth Cymru yw Ymddiriedolaeth Bodfach.
Cyniga’r Ymddiriedolaeth grantiau i elusennau ledled y DU a bydd hefyd yn aml yn chwarae rhan weithredol yn eu gwaith.